Albrecht Genin

Albrecht Genin, Gekroonde man op slee, kleurenlitho, nr. 3/10, 69,5x70