Grayson Perry, 100% ART, porselein, diameter 22, €185